Het Hemelrijk

Drie vakantiewoningen met privé-tuin in Vlaamse Ardennen

Al deze voorwaarden hebben betrekking op alle vakantiehuizen.

Reserveren

U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u om 50 % van de totale huursom binnen 10 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. Het saldo van 50% en de borg van huisje 1 : 100 euro ,huisje 2 : 120 euro,huisje 3 : 150 euro,dient u 1 week voor de aankomstdatum te betalen. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Het voorschot zal niet terug gestort worden

Eventuele incassokosten komen voor uw rekening.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Annulering

Bij annulering voor de 7 dagen van aankomsg, nemen wij uw voorschot als schadegevergoeding

Bij annulering binnen de 7 dagen van aankomst, het volledige bedrag.

Aankomst en vertrek

Bij aankomst aan de receptie, worden u de sleutels, alsook codes voor de poort van de parking overhandigd en krijgt u een korte rondleiding..

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 17:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis, vertrek voor 12 uur ‘s middags.

Voor goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, krijgt u een mail om af te spreken wanneer u de goederen komt afhalen. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken is  niet toegestaan in het vakantiehuis, echter wel buiten op de aangegeven plaats.

In de privé tuintjes zijn er verschillende barbecues aanwezig, die u te allen tijde gratis kan gebruiken. Andere dan onze barbecuetoestellen zijn niet toegestaan.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is niet toegestaan.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris is niet toegestaan. Hiervoor dient de daartoe horende borden en glazen te gebruiken.

De veluxen kunnen geventileerd worden zonder ze te openen.

Bij vertrek moet u:

  1. De afwas hebben gedaan/ de vaatwas leeggemaakt
  2. Ervoor zorgen dat u al uw bezittingen meeneemt
  3. De vuilnisbakken hebben geleegd
  4. Zorgen dat u uw privé tuintje netjes achterlaat en dat alle kussens in de kussenbox terug gelegd te worden
  5. Het huis veegschoon achter laten (let op ook onder het meubilair en de bedden!)
  6. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze kunnen het schoonmaken belemmeren en trekken mogelijk ongedierte aan!)
  7. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de directie en onmiddellijk afrekenen.

Het huishoudreglement en al de andere geldende reglementen liggen in het vakantiehuis ter inzage. Op verzoek kunnen wij ze u ook e-mailen.

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening via uw waarborg.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.

Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen op het domein.

Schade aan auto’s op de privé parking

GEDRAGSCODE : 

krijgt U bij aankomst

BESCHIKBAARHEID :

Gelieve steeds contact op te nemen met bedrijf, liefst per mail , info@vakantiehuisvlaamseardennen.be of 0474818174